Kursverksamhet har varit en bas i verksamheten i alla år

Jag har bedrivit eftergymnasiell 1 - 2 årig dekorationsmålareutbildning sedan 1996 och har en unik erfarenhet av att utbilda inom yrket. Sedan 2005 helt i vattenbaserade medium. De vattenbaserade tekniker stämmer helt in i dagens miljötänk. Teknikerna är snabba och anpassade till yrkesutövare för att göra hantverket lättare att sälja in.

Jag har genom åren hållit mängder av kurser runt om i världen, t.ex.

Belgien - Antwerpen
Danmark
- Odense, Svendborg, Köpenhamn,Hjöring,Århus m.m.
England
- Portsmouth
Frankrike
- Agen
Italien
- Rom
Sverige - runt om i landet
USA
- Chicago, Dallas, Indianapolis, Reno, Hampton m.m

Jag brukar hålla ett par kurser om året
på olika ställen i Europa/USA inom dekorationsmålning, konstmålning eller airbrush.

 

Nästa schemalagda kurs: blir i Århus Danmark .

OBS!!! p.g.a.coronan har vi flyttat kursen till  Maj -Juni  2021
Exakt datum kommer senare.

Vi kommer att jobba med Mahognyådring med ornament och perspektivlära

Mahogany

Mahogny

       

Något i stil med ovan, men annan blomma

Rum med öppen dörr och valv i perspektiv

________________________________________________________________________________________________________________________________

Efter denna kommer kurs i Portugal hösten 2021, beroende på Corona

 

Kurser