Kursverksamhet har varit en bas i verksamheten i alla år

Jag har bedrivit eftergymnasiell 1 - 2 årig dekorationsmålareutbildning sedan 1996 och har en unik erfarenhet av att utbilda inom yrket. Sedan 2005 helt i vattenbaserade medium. De vattenbaserade tekniker stämmer helt in i dagens miljötänk. Teknikerna är snabba och anpassade till yrkesutövare för att göra hantverket lättare att sälja in.

Jag har genom åren hållit mängder av kurser runt om i världen, t.ex.

Belgien - Antwerpen
Danmark
- Odense, Svendborg, Köpenhamn,Hjöring,Århus m.m.
England
- Portsmouth
Frankrike
- Agen
Italien
- Rom
Sverige - runt om i landet
USA
- Chicago, Dallas, Indianapolis, Reno, Hampton m.m

 

Jag brukar hålla ett par kurser om året
på olika ställen i Europa/USA inom dekorationsmålning, konstmålning eller airbrush.

 

Nästa schemalagda kurs:

Århus Danmark 17:e - 19:e September 2021

Vi kommer att jobba med Mahognyådring med ornament -  trompe lóeil och perspektivlära

Mahogany

Mahogny    På Mahognyn gör vi det här ornamentet

 

Rum med öppen dörr och valv i perspektiv

 

Då vi kommer att ha väldigt lite tid gör vi en enklare perspektivskiss, men ändå med valv och öppen dörr.

 

Och 1 liten trompe lóil pannå med öga, mässingslampa och fjäder

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Efter Danmarkskursen kommer kurs i  

Portugal - Ådring - Mats Carlsson, Marmorering -Shane Ralph och Tromp lloeil av Sean Crosby
P.g.a. Corona har vi beslutat flytta kursen till 2022

     

 

Kurser