Äldreboende Söderköping

En väggmålning med kanalmotiv  kändes passande. Här under kan du se hur den tar form