Kurser

Kursverksamhet har varit en bas i verksamheten i alla år

Jag har bedrivit eftergymnasiell 1 – 2 årig dekorationsmålareutbildning sedan 1996 och har en unik erfarenhet av att utbilda inom yrket. Sedan 2005 helt i vattenbaserade medium. De vattenbaserade tekniker stämmer helt in i dagens miljötänk. Teknikerna är snabba och anpassade till yrkesutövare för att göra hantverket lättare att sälja in.

Jag har genom åren hållit mängder av kurser runt om i världen, t.ex.

Belgien – Antwerpen
Danmark
– Odense, Svendborg, Köpenhamn,Hjöring,Århus m.m.
England
– Portsmouth
Frankrike
– Agen
Italien
– Rom
Sverige – runt om i landet
USA
– Chicago, Dallas, Indianapolis, Reno, Hampton m.m Jag brukar hålla ett par kurser om året
på olika ställen i Europa/USA inom dekorationsmålning, konstmålning eller airbrush.

Nästa schemalagda kurs:

Hösten 2024 i Danmark, datum icke bestämt ännu
inte heller vad vi kommer att måla, mer info senare i år.

Möjligtvis en kurs i Sverige- även den under hösten

Kontakta mig