Ållonö slott

Det otroligt vackra Ållonö slott
Ådring och marmorering entré hallen

Träådring  insida entré dörren

2 pilaster fyllningar i grisaille teknik ( dessvärre dålig bild)