Gör en del bättring och återmålningar som det gamla originalet

Björkviks säteri

Marmorerat som det gamla originalet

Fyllningarna bygger på en tidigare 1700 tals dekor som hittades bakom en vägg