Björkviks säteri

Gör en del bättring och återmålningar som det gamla originalet

Björkviks säteri

Marmorerat som det gamla originalet