Borggårds herrgård

Fantastiskt vackra dekorationer(väggfyllningar). Originaldekoren gjord av Johan Mauritz Spathon 1939.
Dekoren har blivit vattenskadad och måste delvis helt nymålas och delvis bättras.
Mycket kul att få återställa - återmålning och restaurering av befintliga väggfyllningar och spisomfattningen med
upphöjd guldteknik( typ grisaille med bladguld som ljusdagrar)


Skadad original

Original dörröverstycke

Väggen lagad och  primad - återmålning påbörjad

Lite blommor ska till + ljus o skugga på bladverken

Ett par blommor till o lite mer ljus o skugga på blad

Väggen klar

Otroligtigt vackra "highlighted gold" ornamentsmålningar, helt krackelerade så de måste jag skrapa ner - bygga upp slät vägg igen och återmåla likadant även de fantastiska högdagrarna i bladguld - blir riktigt kul att göra

Det är viktigt att fotodokumentera så det blir exakt likadant när jag återmålar.
Bakom i spegelbilden ser ni lite mer av rummet - alla fyllningar har fåglar som huvud motiv.

Börjat skrapat ner den skadade färgen, fläckvis ända till putsen

Nerskrapat och patenterat(primat)
Nu ska det byggas upp slätt igen sen återmåla hela dekoren
(Nu fick ju jag också vara med på bild)

Grundtonen för ornamentiken är uppe och börjat skugga fram ornamenten.

Jag kommer att göra marmorbasen mer som spismarmoren istället för tidigare en stiliserad vit/grå breccia

Lagt bladguld som highlights-mycket effektfullt

Alla ornament klara.

Det ska till en slagskugga från ornamenten.
som kommer att höja illusionen av relief ytterligare.

OK den här delen klar, så när som på ornamentikens slagskuggor.
Nu ska resten av rummet få en "touch up" på fuktskador och nån spricka.

Tänker mig att skugga fram "speglar" på bröstpanelen för att få rummet att kännas komplett.

 

(eftersom det är vackra spegeldörrar bör även bröstningen hålla samma klass)

 

Här ser du lite av de ganska omfattande fuktskadorna jag ska fixa.

Här är den fixad o klar.

 

Nästa steg blir illusions "speglar" på bröstpanelen - det ska bli gjort under augusti.

 

Efter det pratar vi om matsalen, där tänker vi oss en himmelsmålning med balustrad räcke och lite änglar och putissar. Dessutom lite friser på väggarna som lyfter hela rumskänslan
Här under ser ni en bit av det tänkta taket - avancerat, men det kan bli väldigt läckert