Ekådring Kneippen

Påbörjat Ekådring av ett par
härliga dörrar i kneippen.

Lackad och klar