Kruthuset Bersbo gruva

Ett rolig jobb. Det gamla kruthuset vid Bersbo gruva ska återställas till original

Här full fart med infärgning, färgen kokas upp på gammalt vis
Sedan ska jag återställa tegelsättningen

Och nu börjar det bli klart