Fiskeby Herrgård

Ett stort och fantastikt roligt projekt att få genomföra.Herrgården brändes 1719 av Ryssarna och återuppbyggdes sent 1700-tal. Då inget originalmåleri finns bevarat har ägaren och jag tillsammans fått nyskapa en tidsenlig dekor, som vi gjort Gustaviansk men med dragning åt både Rokoko och Empire. Alla måleriarbeten är gjorda i linoljefärger. Förutom de beskrivna rummen gjorde jag några till, men här har ni ett smakprov på projektet.

Fiskeby Herrgård

Matsalen

Våren 1997 började jag med matsalens tak där jag gjorde en himmelsmålning med illusionsbalustrad. Väggarna fick fyllningar med blomslingor, inspirerade från Lars Bolanders dekor på Sturehof. Dörröverstyckena gjordes i grisaille teknik som ger en härlig illusion. Kakelugnen är även den inspirerad från Sturevof.

Biblioteket

Våren 1998 påbörjades andra fasen, det blivande Biblioteket. Här ville ägaren skapa ett tidstypiskt bibliotek med inbyggda hyllor och något extra i taket. Efter ett besök i kungliga biblioteket hittade vi en av Louis Masreliez skisser. Den skissen blev aldrig uppmålad i full skala så det kändes extra spännande att måla upp den efter 207 år. Jag gjorde om och anpassade den efter rummet och lade in detaljer från kakelugnen. Förutom takmålningen gjordes dörröverstycken i "upphöjd guldteknik", det innebär att man använder bladguld som ljusdagrar

Blå Salongen

Våren 1999 var det dags för blivande Blå Salongen. Här kommer inspirationen från Stjärnsund. Ägaren lät göra en träkopia av den befintliga Kakelugnen som sedan dekorerade som originalet. Den placerades i motsatt hörn vilket ger rummet den tidstypiska balansen. Dörröverstyckena är olika delar av en kasettmålning från Stockholms slott, även omslaget till Göra Alms bok "Franskt blev Svenskt"