Restaurering äldre väggmålningar och marmorering

Ett par rejält spruckna väggmålningar ska jag laga upp och restaurerings måla.
Den första har nån kletat fogmassa i sprickan,(se bilden) som jag tog bort och laga upp
som man ska.

 

Här har jag lagat upp sprickan och påbörjat målningen

Nu är det bara lite finputs kvar på den första

Nu är dert dags för nästa målning – stora skador.

På den högra har jag lagat upp och spacklat

Börjat med målningen – några lager kvar

OK – då kan jag börja med marmoreringen.
Trapphusets väggar ska ha en mörkröd marmorering med en mörkare fris överst.
Här ser du en bit klar, överlisten kommer senare

en bild på hur marmoreringen var innan + en bild på det nya med list