Jag har genom åren målat en hel del skyltar direkt på fasad med firmaloggar
och illusionsram. Här har ni bilder på några

Direkt Optik - Rådstugegatan

Här under lite bilder från Drottningg. och Hospitalsgatan, här i Norrköping.