Westerbergs fastigheter ville ha en väggmålning
vid Hagatorget. Det fick bli en blick i historien
"SÖDERKÖPING I TIDEN".

Här ser du hur den såg ut innan och hur den blev

Nu är målningen invigd. Bubbel, snittar och bandklippning - Som rena vernissagen.

Här är NT:s artikel om väggmålningen