Tromp dörr

Dörr i privat bostad med illusions speglar och små
blomornament.