Här ville bostadsföreningen få sina nymonterade säkerhetsdörrar att se likadana ut
som de gamla Mahognyådrade originaldörrarna.
Här har jag börjat med första laseringen till Mahognydörrarna, vänstra dörren bara grundad.

Här under är den lackad och klar.