Vapenskåp – Ekådring

Kunden har ett plåt vapenskåp och ville få det till
äldre Ek med spegeldörr.

Här ser du före och efter.